Herpessmitta (infektion)

Så blir du smittad av munherpes och genital herpes

Herpesviruset finns i två varianter, HSV-1 ger munherpes och HSV-2 ger genital herpes. Båda är varianter av samma virus, och smittar genom kontakt. Viruset smittar via hudkontakt. HSV-1(munherpes) smittar oftast via kyssar. HSV-2(Könsherpes) smittar främst via sexuell kontakt som vaginala eller anala samlag. Både HSV-1 och HSV-2 kan behandlas med antivirala läkemedel som exempelvis Aciklovir. Längre ner på sidan hittar du mer information om hur behandling av herpes fungerar.

Du kan bli smittad eller infektera andra även om du inte har herpessår. Smittorisken är som störst när det finns blåsor och sår synliga, och i synnerhet om de vätskar sig. Efter infektion kan du inte bli smittad på nytt eller infektera någon annan som redan är smittad.

HSV-1 är väldigt vanligt, det uppskattas att mellan 80-90% av befolkningen är infekterad. Många blir smittade redan tidigt i livet. Under barndomen blir många smittade genom nära kontakt mellan mor och barn. Puberteten är en annan period i livet när många blir smittade av HSV-1.

De flesta smittas av HSV-2 eller könsherpes senare i livet i samband med den sexuella debuten. Ungefär 30-40 % av befolkning tros vara smittad med genital herpes. Individer som redan är smittade med HSV-1 har ett visst motstånd mot genital herpes.

Behandling
Efter infektion kan viruset inte tas bort från kroppen, men både HSV-1 och HSV-2 kan effektivt behandlas. Antivirala läkemedel som exempelvis Acyclovir eller Famiciclovir kan förebygga och hindra herpesutbrott. Medicinerna finns som kräm som appliceras på drabbade områden eller tabletter som intas via munnen.

Risker

HSV-1 och HSV-2 kan potentiellt kopplas samman med vissa hälsorisker. Det finns inga tydliga kopplingar mellan HSV-viruset och cancer. Det tros att en aktiv genital herpes kan öka risken att smittas av HIV något. Spädbarn kan smittas av HSV-2 via modern i samband med förlossningen. Detta kan få potentiellt allvarliga följder eftersom spädbarn kan blir väldigt sjuka av infektionen. I vissa fall kan det vara livshotande. På grund av riskerna för barnet väljer många blivande mammor att föda barnet med kejsarsnitt om de har en aktiv könsherpesinfektion.

Info om herpes typ 1