Herpes och graviditet

Herpes påverkar i sig inte graviditeten, men kan i sällsynta fall sprida sig till barnet i samband med förlossningen. En herpesinfektion kan vara potentiellt allvarlig för barn. Infektionen kan ge upphov till påtagliga besvär hos barn när de smittas.

Om du skulle drabbas av ett herpesutbrott under de sista månaderna under graviditeten eller får symtom för herpes för första gången bör kontakta en gynekolog, läkare eller barnmorska för råd och hjälp. Om du är osäker på om det är ditt första herpesutbrott finns det tester som kan avgöra detta. Om du infekteras av herpes när du är gravid eller får ett herpesutbrott sent i graviditeten brukar både mamma och barn behandlas med anti-virala läkemedel.

Kejsarsnitt kan vara nödvändigt

Ibland kan herpes leda till att barnet måste förlösas via kejsarsnitt. En omständighet som kan leda till att förlossningsläkaren beslutar att använda kejsarsnitt är om kvinnan har ett utbrott av genital herpes. Smittan kan föras vidare till barnet och ett eventuellt utbrott kan leda till allvarliga besvär för små barn.

Info om herpes typ 1