Herpes zoster (bältros)

Bältros är det mer kända namnet på sjukdomen Herpes Zoster som orsakas av varicella zoster viruset (förkortas VZV). När bältros slår till innebär det vanligen smärta vätskefyllda blåsor på huden. För att få bältros måste man tidigare haft vattkoppor.

Både vattkoppor och bältros orsakas av ett virus som är nära besläktat med Herpesviruset. När viruset en gång infekterat kroppen, vilken innebär att man får vattkoppor, stannar viruset i kroppen resten av livet. Ibland kan viruset aktiveras efter det första utbrottet, exempelvis när man blir äldre. Detta leder vanligen till bältros. En person som har herpes zoster kan smitta människor som aldrig har haft vattkoppor. En person som redan har haft eller har vattkoppor kan inte smittas av herpes zoster. Det finns effektiva behandlingar mot bältros, antivirala läkemedel som Valtrex ger effektiv lindring av smärtsamma och obehagliga symtom samt påskyndar läkningen. Mer utförlig information om behandling och läkning finns längre ner på sidan.

Symtom

Det första symtomet är brännande sensationer på huden, oftast på ett område på överkroppen. Du kan även känna trötthet, yrsel, feber eller huvudvärk. Efter ett par dagar brukar det utvecklas en rodnad på området där du känner smärta eller brännande känslor. Små kliande blåsor börjar utvecklas.

Blåsorna utvecklas vanligen som ett band på överkroppen eller på en sida av kroppen. Utslagen försvinner vanligen inom ett par veckor. Många upplever klåda och irritation i när de har blåsor på huden.

Det är inte bara överkroppen som kan drabbas. Även ansikte och ögon kan drabbas av smärta och blåsor. När blåsor utvecklas på ögonen blir de röda och ljuskänsliga. Ögonen känns ofta väldigt torra.

Smärta eller brännande känslor kan finnas kvar långt efter blåsorna har försvunnit. Det kan ta några månader innan smärtan är helt borta. Hos äldre människor kan smärtan vara kvar längre än så.

Behandling

Håll huden ren och försök att inte repa blåsorna. Klåda kan vara ett påtagligt besvär men kan mildras genom att ta en kall dusch, torkmedel som alsol eller använda en lugnade hudlotion som mildrar irriterad hud.
Smärtan kan lindras genom att receptfria värktabletter som innehåller paracetamol. Om receptfria läkemedel inte hjälper kan du vända dig till läkare för mer potenta, receptbelagda smärtstillande.

Personer som är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar är det oftast nödvändigt att använda antivirala läkemedel för att hämma viruset.

När ska du söka läkarvård?

Sök upp läkare omedelbart om du drabbas av bältros och:

  • Om du är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar
  • Om lider av kraftiga besvär som väldigt påtaglig smärta eller mår väldigt dåligt
  • Om du misstänker att du har bältros nära ögonen
  • Om du får blåsor utanför det ursprungliga drabbade området

Bältros kan orsaka vattkoppor

Herpes zoster kan under vissa omständigheter smitta andra och orsaka vattkoppor. Blåsorna som bildas när du får bältros kan infektera personer som aldrig har haft vattkoppor. Både vattkoppor och bältros orsakas av varicella zoster viruset som kan spridas via blåsorna.

Om du har bältros ska du undvika att träffa människor med nedsatt immunförsvar eller personer som inte har haft vattkoppor. Om en person som har nedsatt immunförsvar och inte har haft vattkoppor blir infekterad kan det resultera att de blir allvarligt sjuka.

Undvik även kontakt med gravida kvinnor som inte har haft vattkoppor. Detta gäller i synnerhet i slutet av graviditeten eftersom det kan finnas möjlighet att barnet kan få vattkoppor i samband med födseln. Om detta händer kan det vara ett allvarligt tillstånd för barnet.

Personer som lider av nedsatt immunförsvar blir lättare smittade och sjukdomen blir generellt allvarligare. Så om du på grund av sjukdom eller läkemedel har nedsatt immunförsvar bör du vara försiktig att komma i kontakt med personer som har vattkoppor eller bältros.

Det är blåsorna som innehåller viruset och smitta sker primärt när det finns synliga blåsor. Smittorisken försvinner när alla blåsor är borta och en skorpa har bildats.

Fakta om herpes zoster

Bältros är en ganska vanlig sjukdom, ungefär 20% av befolkning får herpes zoster någon gång i livet. De flesta får bältros någon gång efter de har fyllt 50 år.

För att få bältros måste man ha haft vattkoppor tidigare i livet. Vattkoppor är en mycket vanlig sjukdom som de flesta av oss haft någon gång under barndomen. Symtomen på vattkoppor är sällan allvarliga och många upplever bara milda symtom. Efter personen har haft vattkoppor stannar viruset i kroppen och förbli inaktivt i många år och vakna till liv när man blir äldre eller om immunförsvaret är nedsatt på grund av sjukdom eller läkemedel. Det bör dok nämnas att i nästan alla fall av herpes zoster finns det ingen särskild anledning bakom. De flesta som får sjukdomen är helt friska.

Vaccination

Det finns fungerande vaccin mot bältros.
Vaccin fungerar bäst för personer över 50 år med fungerande immunförsvar. För personer över 60 år minskar effektiviteten men minskar fortfarande risken att drabbas med cirka 50% samt reducerar risken för ihållande smärta med 66% under en period av tre år. Vaccinets skyddande effekt minskar med tiden och är i allmänhet lägre för personer över 70 år.

Läkemedel mot herpes zoster

Sjukdomen kan behandlas med antivirala läkemedel som Valtrex och Aciklovir. Behandlingen tar ungefär en vecka och läkemedlet intas i tablettform. Medicinen är relativt mild och de flesta tål behandlingen utan några problem eller biverkningar.

Även om det inte är vanligt kan personer få biverkningar som huvudvärk, buksmärtor eller kräkningar och diarré av läkemedlen. Allvarligare men väldigt ovanliga biverkningar är förvirring, hallucinationer eller medvetandestörnigar.

Risken att drabbas av biverkningar ökar om njurarna inte fungerar som de ska. Om njurfunktionen är nedsatt måste dosen justeras. Risken att drabbas av biverkningar kan öka om du inte får i dig tillräckligt med vätska.

Info om herpes typ 1