Medicin mot herpes

Läkemedel mot herpes
 
Valtrex
Valtrex
Valtrex är ett antiviralt läkemedel. Effekten av läkemedlet är att det dödar eller stoppar tillväxten av virus. Medicinen är verksam mot följande virus: Herpes Simplex(HSV), Varicella Zoster(VZV) samt cytomegalovirus(CMV). Ett bekvämt sätt att genomföra en onlinekonsultation med läkare och få Valtrex utskrivet samt hemlevererat är att använda ett nätapotek som exempelvis euroclinix. Läkemedlet kostar från 815 kronor.
 
Valtrex kan användas för att behandla:

 • Bältros
 • Hudinfektioner orsakade av HSV. Kan användas mot herpes på hud, mun samt könsherpes
 • Utslag på läppen för personer över 12 år
 • Behandla och förebygga HSV-infektioner i ögonen
 • Kan verka förebyggande mot både Herpes och bältros
 • Kan använda för att förhindra en CMV-infektion efter organtransplantation. Gäller vuxna samt ungdomar över 12 år

 
Effekten mot herpes kan sammanfattas som att läkemedlet lindrar och tar bort symtom i samband med herpesutbrott samt förkortar sjukdomsförloppet rejält. Läkemedlet får sin verkan genom att den aktiva substansen valacyclovir hydrochlorid ombildas still Acyclovir i kroppen. Detta ger en snabbverkande effekt som hindrar och begränsar smittade herpesceller att sprida sig till frisk hud. I vanliga fall pågår en kur i cirka 7 dagar men reduktion av symtom kan märkas betydligt tidigare än en vecka.
 
Den aktiva substansen i Valtrex är Valacyclovir. Läkemedlet kan användas för att behandla fler sjukdomar är vad som nämns i informationen. Följ alltid instruktionerna noggrant vid användning. Om du känner dig osäker eller har några frågor bör du kontakta läkare, apotekspersonal, vårdcentral eller annan vårdpersonal.
 
Använd inte Valtrex om

 • Om du är allergisk mot aciklovir och valaciklovir eller något annat ämne medicinen innehåller
 • Om du är osäker bör du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder valtrex
 • Var extra försiktig med valtrex om du har problem med njurar eller lever. En stor försiktighet bör iakttas om du har nedsatt immunförsvar eller är över 65 år

Aciklovir
Aciklovir
Aciklovir tillhör en gruppen antivirala läkemedel och är effektiva mot virusinfektioner. Läkemedlet används för att behandla herpes simplex infektioner i hud och slemhinnor för personer med normalt immunförsvar. Aciklovir är mycket effektiv mot herpes och verkar bra mot både munherpes och genital herpes. Du kan använda läkemedlet för att behandla sår och blåsor i samband med utbrott samt i förebyggande syfte som att förhindra herpesutbrott.

Aciklovir verkar genom att försvaga herpes simplex viruset genom att stoppa tillväxten vilket gör att kroppen kan bekämpa viruset snabbare. En vanlig kur varar ofta cirka fem dagar. Även om behandlingen brukar sträcka sig över fem dagar kan man nästan räkna med snabbare lindring av smärtsamma och besvärliga symtom tack vare läkemedlets snabba verkan. Ett bekvämt sätt att genomföra en onlinekonsultation med läkare och få Aciklovir utskrivet samt hemlevererat är att använda ett nätapotek som exempelvis euroclinix. Läkemedlet kostar från 550 kronor.
 
Använd inte Aciklovir om

 • Om du är allergisk eller överkänslig mot aciklovir, valaciklovir eller någon annan komponent i läkemedlet
 • Om njurfunktionen är nedsatt. Om det föreligger problem med njurarnas funktion måste dosen justeras och du måste dricka extra mycket vätska
 • Om du är osäker på något som rör aciklovir och hur läkemedlet används bör du konsultera med läkare eller apotekspersonal innan användning

Info om herpes typ 1