Varicella zoster (vattkoppor)

Vattkoppor är en ofarlig och mycket vanlig sjukdom. De flesta får den vanligtvis tidigt i livet och sjukdomen är generellt mildare ju tidigare man får den. Många får vattkoppor redan i förskoleåldern eller i lågstadiet, och eftersom sjukdomen smittar lätt blir ofta en hel förskoleklass eller skolklass vattkoppor nästan samtidigt. Även om man får vattkoppor efter puberteten är det inte farligt, men sjukdomen kan vara svårare när den bryter ut.

Blåsor och klåda vanligaste symtomen

Efter smitta tar det mellan 10 till 20 dagar till att sjukdomen bryter ut. Det första tecknet är små, röda utslag på överkroppen. Utslagen sprider sig sedan ofta till ansikte, armar och ben. Efter några dagar utvecklas utslagen till kliande, vätskefyllda blåsor. När sjukdomen utvecklas brister blåsorna gradvis och lämnar efter sig sårskorpor. Skorporna lossnar och ramlar så småningom av. Vattkoppor brukar inte lämna bestående ärr. Det finns effektiva behandlingar mot vattkoppor och bältros, antivirala läkemedel som Valtrex ger effektiv lindring av smärtsamma och obehagliga symtom samt påskyndar läkningen.

Varicella virus kan orsaka bältros senare i livet

Både vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, nämligen varicella zoster. När du först smittas av viruset kommer du att få vattkoppor. Viruset stannar sedan i kroppen resten av livet efter sjukdomen. Väl i kroppen stannar viruset inaktivt och stannar ofta i sin svala i många år. I många fall förblir det inaktivt resten av livet. Det är dock inte helt ovanligt att viruset kan vakna till liv senare i livet, oftast runt 50-års åldern. När viruset aktiveras senare orsakar det sjukdomen bältros.

Det kan finnas många anledningar till att varicella zoster viruset kan aktiveras igen, allt från stress till sjukdom eller nedsatt immunförsvar.

Varicella zoster viruset är smittsamt, men det går inte att smitta någon med bältros. Det är viruset som överför när du kommer i kontakt med någon med bältros eller vattkoppor. En person som redan haft vattkoppor kan inte smittas igen. Om en person inte är infekterad av varicella zoster och smittas kommer denna att få vattkoppor först oavsett om den smittas av en person med bältros.

Bältros skiljer sig främst från vattkoppor genom att utslagen och blåsorna brukar bildas i ett band på kroppen, nästan likt ett bälte. Vanliga platser för blåsorna är ryggraden upp till bröstbenet samt armarna och ansiktet.

Är besläktat med herpes simplex

Varicella zoster viruset(VZV) hör till samma grupp som herpes simplex virus(HSV) typ 1 och typ2. Virus i denna grupp orsakar vanligen olika sorters hudinfektioner.

Till skillnad från HSV-virus som ofta är symtomlös ger VZV-virus nästan alltid symtom. Om du smittas av VZV kommer du nästan alltid få vattkoppor och i vissa fall bältros senare i livet. VZV är luftburet och kan smitta av att vara i samma rum som någon som är smittad.

Info om herpes typ 1